Darba Vide

Apmācības

 

MĒS PIEDĀVĀJAM apmācības pēc valsts akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Darba aizsardzība” (160 stundas; licence LR Izglītības un Zinātnes Ministrija Nr.PP 791), kurā ietvertas sekojošas tēmas:

 

  • darba tiesiskās attiecības;
  • darba aizsardzības organizācija un drošības prasības;
  • drošība un veselība darbā;
  • elektrodrošības pamati;
  • ugunsdrošības pamati;
  • pirmā palīdzība aroda negadījumos.

Mācību sākums: 22.01.2013. plkst. 13.00 (latv. val.) Noslēguma pārbaudījums 31.01.2013. Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institucijā vai sabiedriskā organizācijā – no 01.02.2013. līdz 22.02.2013.


21.03.2013 – 22
.03.2013: Ugunsdrošības apmācības 20 stundu apjomā (42,- Ls + PVN + saņem 3 darba aizsardzības instrukcijas 17 Ls vērtībā pēc mūsu ieteikuma vai savas izvēles BEZ MAKSAS)


Sakarā ar grozījumiem MK Nr.82 no 17.02.2004. piedāvājam apmācību kursu atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai 20 stundu apjomā, ja atbildīgās personas ugunsdrošībā strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.
Grozījumi stājās spēkā ar 01.01.2009.

 

AKTUĀLI SEMINĀRI

Jauni semināri!

13. martā plkst. 10:00 - 13:00 „Darbs pie datora. Komforts vai diskomforts? Ergonomiskie risinājumi.”

Lektore: Ženija Roja, Dr. med., sertificēta arodveselības ārste – 2 x 45 minūtes.

Klausītāji uzzinās par veselības problēmām, kas var rasties strādājot pie datora un ilgstoši nerūpējoties par savu veselību. Tiks izklāstīti ergonomikas galvenie principi darbā pie datora un preventīvie pasākumi, kas vērsti uz arodslimību prevenciju un noguruma mazināšanu.
Pēc semināra noklausīšanās klausītāji iegūs prasmi patstāvīgi identificēt riskus darbā pie datora un risināt veselības veicināšanas pasākumus darbā.

„Hroniskā noguruma sindroms. Ko darīt?” Lektore: Ināra Roja, Dr.med., sertificēta ārste neiroloģe, ārste hipnoterapeite – 2 x 45 minūtes.
Klausītāji uzzinās par mūsdienu aktuālu veselības problēmu - Hroniskā noguruma sindromu – un tā cēloņiem. Klausītājiem būs praktiska iespēja apgūt vienkāršus autogēnā treniņa un relaksējošus paņēmienus, kurus varēs veiksmīgi pielietot ikdienā, lai attālinātu nogurumu, kas radies darba dēļ
Divi semināri par vienu cenu - 42,- Ls + PVN (Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes).
Iespējams seminārus organizēt arī Jūsu telpās.

Katru trešdienu plkst. 10:00 – 15:00 „MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMOS” (5 stundu apjomā)
Apmācību maksa: 8,- Ls + PVN,
Individuāli – 15,- Ls + PVN,
Grupās virs 10 cilvēki – atlaide 10%

Mācību kursa vadītājs: Dr.sc.ing. Jānis Zutis
Uzmanību!!!
Jums nav jāgaida, kamēr noorganizēs jaunu  grupu! Pieteikties, noklausīties mācību kursu un saņemt apliecību Jūs varat jebkurā Jums ērtā laikā!
sīkāk »

Katru ceturtdienu no plkst. 10:00 līdz 15:00; PAŠKONTROLES SISTĒMA PĀRTIKAS APRITES ĶĒDES UZŅĒMUMOS
(“Pārtikas aprites uzraudzības likuma” 8. panta 1. punkta un ”Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu” 5. panta nosacījumi.) !!! Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.
* Ko iegūsiet?

  1. Prasmi veikt paškontroles rokasgrāmatas aktualizāciju un izstrādi, pamatojoties uz riska cēloņu analīzes (HACCP) pamatprincipiem;
  2. Pēc kursu noklausīšanās tiek izsniegta apliecība;

*Apmācību ilgums: 5 stundas;
*Apmācību maksa: 25,- Ls  + PVN (Grupās virs 10 cilvēki - atlaides, Individuāli: 30,- Ls + PVN);
*Mācību kursu vadītājs: Dr.sc.ing. Jānis Zutis. Pārtikas un veterinārā dienesta apliecība RM-3; 022131;
(Liela praktiska pieredze pārtikas uzņēmumu sakārtošanā atbilstoši labas higiēnas un ražošanas prakses prasību nosacījumiem. Apmācības tiek vadītas ļoti interesanti un aizraujoši!).
*Tuvāko mācību laiks: Katru ceturtdienu no plkst. 10:00 līdz 15:00;
*Uzmanību!!! Noklausīties mācību kursus un saņemt apliecību Jūs varat iepriekš vienojoties arī jebkurā citā Jums ērtā laikā;
*Mācību norises vieta: Kr.Valdemāra 16, Rīga (veicam izbraukuma apmācības).

 

15. martā plkst. 9:00 – 16:00 Telpu uzkopšanas speciālista apmācības (8 stundu apjomā)

Programma paredzēta telpu uzkopšanas speciālistiem, kā arī uzņēmuma vadītājiem, kuri grib palielināt savu darbinieku darba kvalitāti. sīkāk »»

22. martā plkst. 10:00 - 13:00 „Obligāto veselības pārbaužu organizēšana”
(
saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 219 no 10.03.2009.g.)
Cena par semināra apmeklējumu: 35,- Ls + PVN (Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes). sīkāk »»

12. aprīlī plkst. 10:00 - 14:00 „Darba aizsardzības sistēmas sakārtošana uzņēmumā” Cena par semināra apmeklējumu: 42,- Ls + PVN (Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes). sīkāk »»

plkst. 9:00 – 17:00 APMĀCĪBAS „Valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību” (40 akadēmiskās stundas)
Apmācības tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 27.09.2005. noteikumiem Nr.729 “Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”. sīkāk »»

   

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma