SIA "Darba Vide"
Kr.Valdemāra 16, Rīga, LV-1010
Tālr. 67286284, Fakss 67286287, Mob.t. 29225701,
E-pasts: info@darbavide.lv

Pieteikums

Solis 1.
UZŅĒMUMS/ IESTĀDE:
(uzņēmējdarbības veids, nosaukums)
Vienotais reg. Nr.:
Juridiska adrese: LV-
Biroja adrese: LV-
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
(amats, vārds, uzvārds, tālrunis)
 
BANKAS REKVIZĪTI>  
Nosaukums:
Kods:
Konts:
Solis 2.
PIETEIKUMS UZ APMĀCĪBĀM UN SEMINĀRIEM:
Cilvēku skaits: Vēlamais datums*:
* apmācību un semināru datumos iespejamas izmaiņas
 
APMĀCĀMĀS PERSONAS:
(vārds, uzvārds, pers.kods, kontākttalr.)
Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma