Komercdarbības veidi

Komercdarbības veidi, kuros jāiesaista kompetentas institūcijas


1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.99


Komercdarbības veidi atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE, kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija

Nr.
p.k.

Darbības apraksts

A Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

1.

02.01 Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana

2.

02.02 Ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi

B Zvejniecība

3.

05.01 Zvejniecība

4.

05.02 Zivjaudzētavu un zivsaimniecību darbība

C Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

CA Enerģijas ražošanai izmantojamo izrakteņu ieguve

5.

10.30 Kūdras ieguve un aglomerācija

CB Ieguves rūpniecība, izņemot enerģijas ražošanai izmantojamo izrakteņu ieguvi

6.

14.12 Kaļķakmens, ģipša un krīta ieguve

D Apstrādes rūpniecība

DA Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

7.

15.61 Graudu malšanas produktu ražošana

8.

15.71 Gatavās lopbarības ražošana

9.

15.84 Kakao ražošana; šokolādes un cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana, saldumi

10.

15.92 Etilspirta ražošana no raudzētiem materiāliem

11.

15.96 Alus ražošana

DB Tekstilizstrādājumu ražošana

12.

17.11 Kokvilnas šķiedru sagatavošana un vērpšana

13.

17.12 Vilnas šķiedru sagatavošana un vērpšana

14.

17.13 Ķemmdzijas sagatavošana un vērpšana

15.

17.14 Linšķiedras sagatavošana un vērpšana

16.

17.21 Kokvilnas audumu ražošana

17.

17.25 Pārējo tekstilaudumu ražošana

18.

17.30 Audumu apdare

DD Koka izstrādājumu ražošana

19.

20.1 Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

20.

20.20 Finiera lokšņu (finierskaidas un lobskaidas) ražošana, saplākšņa ražošana, līmēto plātņu, skaidu plātņu, šķiedru plātņu un citu paneļu un plātņu ražošana

DE Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana; izdevējdarbība un iespiešana

21.

21.12 Papīra un kartona ražošana

22.

22.21 Laikrakstu iespiešana

23.

22.22 Citur nekvalificētu izdevumu iespiešana

24.

22.23 Grāmatu iesiešana un apdare

25.

22.24 Salikšana un iespiedformu izgatavošana

26.

22.25 Citas ar poligrāfiju saistītas darbības

DG Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

27.

24.11 Rūpniecisko gāzu ražošana

28.

24.12 Krāsvielu un pigmentu ražošana

29.

24.13 Pārējo neorganisko ķīmisko vielu ražošana

30.

24.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana

31.

24.15 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

32.

24.20 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

33.

24.30 Krāsu, pernicu un tamlīdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

34.

24.41 Farmaceitisko pamatvielu ražošana

35.

24.42 Farmaceitisko preparātu ražošana

36.

24.51 Ziepju un mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana

37.

24.52 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

38.

24.61 Sprāgstvielu ražošana

39.

24.62 Līmju un želatīna ražošana

40.

24.63 Ēterisko eļļu ražošana

41.

24.64 Ķīmisko fotomateriālu ražošana

42.

24.65 Ierakstīšanai paredzēto līdzekļu ražošana bez ieraksta

43.

24.66 Pārējo citur neklasificēto ķīmisko vielu ražošana

44.

24.70 Sintētisko šķiedru ražošana

DI Pārējo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

45.

26.15 Pārējo stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumu ražošanu

46.

26.40 Apdedzināto māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana

47.

26.51 Cementa ražošana

48.

26.82 Pārējo citur neklasificēto nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

DJ Metālu un metāla izstrādājumu ražošana

49.

27.5 Metālu liešana

50.

28.21 Metāla cisternu, rezervuāru un konteineru ražošana

51.

28.22 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana

52.

28.40 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana, pulvermetalurģija

DK Citur neklasificētu mašīnu un iekārtu ražošana

53.

29.22 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana

54.

29.24 Pārējo citur neklasificētu vispārējas lietošanas mašīnu ražošana

55.

29.32 Pārējo lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

56.

29.52 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai

57.

29.54 Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai

DM Transportlīdzekļu ražošana

58.

35.11 Kuģu būve un remonts

DN Citur neklasificēta ražošana

59.

37.10 Metāla atkritumu un lūžņu otrreizējā pārstrāde

E Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

60.

40.20 Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale pa gāzes vadiem

61.

40.30 Tvaika un karstā ūdens piegāde

F Būvniecība

62.

45.11 Ēku demontāža un nojaukšana, zemes darbi

63.

45.25 Pārējie būvniecības darbi, kuru veikšanai nepieciešama speciāla profesionāla sagatavotība

64.

45.33 Sanitārtehniskie darbi

65.

45.44 Krāsotāju un stiklinieku darbi

66.

45.45 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

67.

50.20 Automobiļu tehniskā apkope un remonts

I Transports, glabāšana, sakari*

68.

60.10.2 Kravas pārvadājumi pa dzelzceļu

69.

60.24.12 Naftas produktu pārvadājumi ar šim nolūkam specializētiem transporta līdzekļiem

70.

60.24.13 Pārējo šķidrumu vai gāzu pārvadājumi ar specializētiem transporta līdzekļiem vairumā

71.

61.10.22 Jēlnaftas pārvadājumi pa jūras vai piekrastes ūdeņiem

72.

61.10.23 Pārējo šķidrumu vai gāzu pārvadājumi vairumā pa jūras un piekrastes ūdeņiem

K Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un citi komercdarbības pakalpojumi*

73.

74.70.11 Dezinfekcijas un kaitēkļu iznīcināšanas pakalpojumi

74.

74.70.12 Logu tīrīšanas pakalpojumi

75.

74.70.15 Kamīnu un skursteņu tīrīšanas pakalpojumi


Piezīme.
* Klasifikācija atbilstoši darbības veidam CPA. 

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma