Semināri


Piedāvājam apmācību seminārus*:


„Darba aizsardzības sistēmas sakārtošana uzņēmumā” (42,- Ls + PVN)
Programmā:
 • Kādi dokumenti jānoformē uzņēmuma darba aizsardzības organizēšanas ietvaros;
 • Uzņēmuma dokumentācija, ko pārbauda Valsts Darba inspekcijas inspektori;
 • Metodiskie norādījumi darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanai;
 • Dokumenti un citi materiāli, kas nepieciešami, izmeklējot nelaimes gadījumus darbā;
 • Praktiski ieteikumi darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu dokumentēšanā.
  Semināra vadītāji: Valsts Darba inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas galvenais valsts darba inspektors, kas ieguvis British Safety Counsel izsniegto darba aizsardzības inspektora starptautisko sertifikātu; kompetentas institūcijas darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste.
  Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.
  Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par semināra apguvi.

  „Obligāto veselības pārbaužu organizēšana” (35,- Ls + PVN)
  Programmā:
 • Obligātās veselības pārbaudes regulējošie Latvijas normatīvie akti;
 • Obligātās veselības pārbaudes darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai;
 • Nodarbināto saraksta, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm, un ar obligātām veselības pārbaudēm saistīto rīkojumu izveides principi;
 • Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas principi;
 • Ieteikumi obligātās veselības pārbaudes veikšanas periodiskuma sistēmas veidošanā;
 • Arodsaslimšana, kaitējuma atlīdzības kārtība arodsaslimšanas gadījumā.
  Semināra vadītāja: kompetentas institūcijas darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste.
  Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.
  Ugunsdrošības apmācības 20 stundu apjomā (42,- Ls + PVN)
  Piedāvājam apmācību kursu atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai 20 stundu apjomā, ja atbildīgās personas ugunsdrošībā strādā objektos, kuros var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi.
  Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.
  Katram dalībniekam tiks izsniegts apliecība par kursa apguvi.  Lai nodrošinātu Jums vietu uz noteiktu semināru, lūdzam pieteikties laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

  Semināru norises vieta: SIA ”Darba Vide” apmācību telpās - Kr.Valdemāra ielā 16, Rīgā.


  * semināra laikos iespējamas izmaiņas
 • Pieteikties


  Joomla : Darba Vide

   

  NRJ Reklāma