Evakuācijas plānu izstrāde


Mūsu speciālisti izgatavos Jums nepieciešamos evakuācijas un teritoriālos plānus neatkarīgi no sarežģītības un objekta lieluma pakāpes (formāts A4, A3) saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, MK 19.03.2002. noteikumiem Nr.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” un Latvijas Standarta LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” noteiktām prasībām.
Cena: 35 - 40 Ls + PVN.

Evakuācijas plānu grafiskā daļa tiek izstrādāta, pamatojoties uz būvprojekta arhitektūras vai ēku un būvju inventarizācījas plāniem, norādot stāvu plānos ar speciāliem apzīmējumiem vai signālkrāsojumu:
 • evakuācijas izejas un papildizejas, evakuācijas maršrutus un virzienus (RAL-6032) krāsas;
 • evakuācijas un glābšanai izmantojamās kāpnes (signālkrāsojums RAL-6032);
 • ugunsdzēsības un glābšanas ārējās kāpnes;
 • ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas;
 • evakuācijas plāna izvietojuma vietu;
 • pirmās palīdzības līdzekļu atrašanās vietu;
 • trauksmes manuālo signāldevēju atrašanās vietu;
 • automātisko un manuālo ugunsdrošības sistēmu un iekārtu ieslēgšanas ierīču atrašanās vietas.
Teksta daļā:
 • ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukuma tālruņu numuri;
 • par rīcību ugunsgrēka, avārijas vai bīstamas situācijas gadījumā;
 • par cilvēka un materiālo vērtību evakuāciju vai glābšanu;
 • par ugunsgrēku dzēšanas vai glābšanas darbu veikšanu līdz ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās laikam.

Ja objektos vai darba vietās uzturās vai strādā ārvalstu pilsoņi, evakuācijas plānu teksta daļai jābūt 3 valodās pēc objekta valdītāja vai īpašnieka izvēles, neskaitot valsts valodu.

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma