Apkalpošana

SIA “Darba Vide” ir atzīta par kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos un piedāvā šādus pakalpojumus:

 • darba aizsardzības dokumentācijas pārbaudi (auditu) atbilstoši normatīvajām prasībām;

 1. instruktāžas ugunsdrošībā (ar praktisko uguns dzēšanu un evakuāciju), elektrodrošībā, pirmā palīdzība;

 • darba vides riska novērtēšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi;

 • darba aizsardzības sistēmas uzraudzību;

 • konsultācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā;

 • evakuācijas plānu izstrādi.

Piedāvājam iegādāties šādus materiālus:

 • darba aizsardzības instrukcijas (cena sākot no 4,- Ls);

 • amatu un profesiju aprakstus (cena sākot no 3,- Ls);

 • pirmās palīdzības aptieciņas (cena 10,- Ls);

 • drošības zīmes darba vietās (cena sākot no 0,42 Ls);

 • darba žurnālus (cena sākot no 0,97 Ls).

cenas norādītas bez PVN 21%.


Uzņēmumu apkalpošana darba aizsardzībā:


Piedāvājam visplašāko pakalpojumu spektru Jūsu uzņēmuma darba aizsardzībā. Noslēdzot līgumu par apkalpošanu, mēs izveidosim darba aizsardzības sistēmu, novērtēsim riskus, izstrādāsim nepieciešamos dokumentus, veiksim citus darba vides iekšējās uzraudzības pasākumus.


Noslēdzot līgumu, izdevumi būs ievērojami zemāki nekā uzturot štatā darba aizsardzības speciālistu.

Apkalpošanas izmaksas ir atkarīgas no veicamo pasākumu apjoma un tiek paziņotas pēc uzņēmuma izpētes un nepieciešamo pasākumu izvērtēšanas.


Par darba vides iekšējās uzraudzības atbilstību visām likumdošanas prasībām uzņēmumā ir atbildīgs darba devējs!

Tāpēc neignorējiet nevienu no darba vides iekšējās uzraudzības galvenajiem posmiem:
1) uzraudzības plānošana;
2) darba vides risku novērtēšana;
3) uzraudzības pasākumu īstenošana;
4) uzraudzības kontrole un uzlabošana.


Atcerieties!!!
Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana ir jāveic katru gadu, – tāda ir Ministru kabineta noteikumu nr.660 prasība.


Darba vides risku novērtēšana

Novērtējot riskus:
1) jāveic katras darba vietas (veida) pārbaudi, nosakot darba vides riska faktorus, kuri rada vai var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai (piemēram, caurvējš, troksnis, vibrācija, bīstamas vielas u.c.);
2) jānosaka darbiniekus un citas personas, kuru drošība un veselība ir pakļauta darba vides riskam, t.sk. darbiniekus, kuri pakļauti paaugstinātam riskam (piemēram: darbs augstumā, darbs būvlaukumā utt.);
3) jāizvērtē darba vides riska apjomu (cik smagas sekas var būt), kā arī to, cik bieži šis risks var reāli izpausties;
4) jānosaka darba aizsardzības pasākumus un to veikšanas kārtību, kas ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu darba vides risku.


Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma