Bērnu tiesību aizsardzību

15. septembrī plkst. 900 – 1700 APMĀCĪBAS valsts un pašvaldību institūciju speciālistiem, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (40 akadēmiskās stundas)

APMĀCĪBU ADRESĀTS:

  • valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori,
  • pašvaldību policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm,
  • bāriņtiesu priekšsēdētāji,
  • izglītības iestāžu vadītāji,
  • bērnu aprūpes iestāžu vadītāji,
  • valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājs,
  • pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāji.

 

Apmācības tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 27.09.2005. noteikumiem Nr.729 “Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”.

Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par apmācības apguvi.

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma