Bērnu aprūpes pamati

Jauna programma - Bērnu aprūpes pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bērnu aprūpes pamati" sniegs tev iespēju papildināt zināšanas bērnu aprūpē, ja esi nolēmis uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, sniedzot bērnu aprūpes pakalpojumus.

Iegūstot izglītību, tu:

  • Iegūsi zināšanas par bērnu aprūpes būtību, gūstot priekšstatu par aprūpes daudzveidību;
  • Iegūsi zināšanas par bērnu aprūpes speciālista profesionālo darbību dažādos līmeņos, darbības tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem;
  • Iegūsi zināšanas par bērnu un izglītojamā tiesībām un to ievērošanu;
  • Mācīsies par bērnu vecumposmu īpatnībām, bērna vispārējām spējām un iemaņām, kas jāņem vērā, nosakot aprūpes pakalpojumu kompleksu, plānojot un organizējot dienas režīmu;
  • Spēsi nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošas radošās darbības organizēšanu, veicinot bērna personības izaugsmi un zināšanu apguvi;
  • Pratīsi sniegt profesionālu atbalstu ģimenēm (vecākiem) bērnu aprūpē un audzināšanā.
  • Pratīsi noformēt ar savu darbu saistīto lietišķo dokumentāciju.

Priekšmets

Stundas

Bērnu aprūpe

42

Bērna un izglītojamā tiesības un pienākumi

12

Attīstības psiholoģijas pamati

46

Saskarsmes psiholoģija

26

Komercdarbības pamati

22

Lietvedības pamati

10

Noslēguma pārbaude

2

St.skaits - 160

Kopa - sociālā aprūpe

Nepieciešamā izglītība - vidējā vai profesionālā

Sekmīgi pabeidzot izglītības programmu, tiek izsniegta valstī atzīta profesionālās pilnveides izglītības programmas apliecība.

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma