Obligāto veselības pārbaužu organizēšana

23. septembrī 2011. plkst. 10:00 - 13:00 „Obligāto veselības pārbaužu organizēšana”

(saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 219 no 10.03.2009.g.)
Cena par semināra apmeklējumu: 35,- Ls + PVN (Cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes).
Semināra vadītājs: SIA „Darba Vide” arodslimību ārsts.

Programmā:

  • Obligātās veselības pārbaudes (OVP) kārtību regulējošie Latvijas normatīvie akti;
  • OVP darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai;
  • Nodarbināto saraksta, kuri pakļauti OVP, un ar OVP saistīto rīkojumu izveides principi;
  • OVP kartes aizpildīšanas principi;
  • Ieteikumi OVP veikšanas periodiskuma sistēmas veidošanā;
  • Arodsaslimšana, kaitējuma atlīdzības kārtība arodsaslimšanas gadījumā.

Katram dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par semināra apguvi.

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma