valodas

Medicīnas angļu valoda

Piedāvājam medicīnas angļu valodu dažāda līmeņa grupām: kursu sākums 16.04. 2012 plkst. 17.30. Nodarbības notiks pirmdienas un trešdienas.

A līmenis - bez priekšzināšanām vai minimālām zināšanām
B1 - 2 līmenis - ar vidējām vai labām zināšanām

Augsti profesionāli pasniedzēji ir izstrādājuši jaunu programmu tieši mediķiem!

Programmas mērķis - apgūt medicīnisko terminoloģiju, pielietot to komunikācijā ar angliski runājošiem pacientiem un kolēģiem.

Programmas saturs - galvenās sistēmas, ar tām saistītās slimības, simptomi, diagnozes uzstādīšana, ārstēšana, izmeklējumu veidi, dažādas terapijas, medicīnas ētika, slimības vēstures, saīsinājumu lietošana mediciniskā rakstībā, klīniskais mediciniskais personāls Lielbritānijas slimnīcās, ārstu reģistrs ( NHS, GMC ).

Programmas apguves metodes - interaktīvas nodarbības, lomu spēles, dialogi un diskusijas, kas centrētas uz komunikācijas prasmju attīstīšanu.
Programmā tiek izmantots jaunākais pieejamais medicīnas mācību materiāls, kā arī audio un video materiāli.

Angļu valoda mediķiem ( 80 st.)

 

Mērķis: Apgūt sarunvalodas angļu valodu atbilstoši profesionālajai nepieciešamībai (runāšanas prasmes – vismaz B1 līmenī).
Saprast angļu valodas runājošo personu sacīto, mācēt komunicēt (uzsākt sarunu, uzturēt dialogu).
Mācēt lasīt ar izpratni tekstus atbilstošus profesijai, kā arī vispārīga satura tekstus.
Mācēt rakstīt vienkāršus, ar profesiju saistītus tekstus.

Uzdevumi:
1. Mācīt praktiski pielietot apgūto leksiku dialogos, savstarpējā komunikācijā.
2. Attīstīt klausīšanās iemaņas, veidot lomu spēles, tā attīstot runāšanas iemaņas.
3. Mācīt pielietot četrus pamatlaikus (vienk.tag., vienk.pag., ilgst.tag., sal.tag) atbilstoši situācijai.
4. Atbilstoši kursantu sagatavotībai – attīstīt un pilnveidot angļu valodas apguvi visās 4 prasmēs (klausīšanās, lasīšana, rakstīšana,
runāšana), īpašu uzsvaru liekot uz sarunvalodas apguvi.

Tēma Teorija Praktiskā komunikācija Kopā
Health and ilness 2 2 4
Parts of the body Functions of the body 4 2 6
Primary care Allied health professionals Nurses 3 1 4
Symptoms and signs 2 1 3
Childhood illnesses 2 2 4
Blood. Anaemia. FBC 1 1 2
Bones. Fractures 2 1 3
The eye 2 1 3
The endocrine system 2 2 4
The gastrointestinal system 3 2 5
The heart and circulation 3 2 5
Infections 3 2 5
The nervous system 4 3 7
Mental illness 3 2 5
Oncology 2 1 3
The skin 2 2 4
Basic investigations and tests 2 1 3
Medical ethics 1 1 2
Taking a history 2 2 4
Basic abbreviations in medicine 1 1 2
Exam 2
Kopā: 80

Apmācību materiāli bezmaksas.
Mācību laiku sākumu lūgums saskaņot pa tālr. 67286284, 29225701 vai e-pasts: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

Немецкий язык для начинающих

Политика, бизнес, туризм – все это требует знания языка международного общения –немецкого. Почувствовать себя уверенно в германии, Австрии, Швейцарии без знания немецкого просто невозможно, а поэтому пора начать его изучение прямо сейчас! Немецкий язык распространен в Скандинавии, Голландии, на Балканах и в Турции.

Знание немецкого языка станет существенным плюсом при поисках работы и продвижении по карьерной лестнице, поможет получить доступ к самым разнообразным источникам информации, завести новые интересные знакомства.

Курс "Немецкий для начинающих" позволит освоить язык «с нуля» либо восстановить забытые знания. Вы познакомитесь с самой употребительной лексикой, основными грамматическими категориями, приобретете навыки понимания и разговора. Продолжительность одного занятия 2 академических часа Продолжительность курса 3 месяца (25 занятий или 50 академических часов). По окончании курса экзамен. После сдачи экзамена можно продолжать обучение на следующем уровне.
Уровни– от начального до высшего. Перед началом обучения преподаватели индивидуально тестируют обучающихся, чтобы определить уровень знаний.
К каждому обучающемуся – индивидуальный подход.
Материалы для обучения выдаются бесплатно.

Для согласования времени начала занятий, просьба обращаться в офис по телефону – 67286284 или 29225701, э-почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Piedāvājam Norvēģu valodas apmācību:

Kam paredzēta šī programma?
Šī programma izstrādāta cilvēkiem, kas apgūstot norvēģu valodu orientējas uz ilglaicīgu mērķi. Ja Jūsu laiks ir ierobežots, bet valoda Jums nepieciešama biznesam, lai kontaktētos ar partneriem vai draugiem Norvēģija, ja Jūs plānojiet apmeklēt valsti un gribat tur justies komfortabli, piedāvātā valodas apguves programma palīdzēs Jums iegūt labas iemaņas un pamatzināšanas lai varētu kontaktēties mutiski un rakstiski.
Norvēģu valoda ir pēc izrunas tuva zviedru valodai, bet rakstu veids būkmols ir tuvāks dāņu valodas rakstībai.

Mūsu priekšročības:

 • mazas grupas 6 – 8 cilvēki; tas nodrošina reāli individuālu pieeju mācībam;
 • patiešām kvalitatīvas nodarbības – 3 mēnešos sasniegsiet līmeni;
 • pirmās nodarbības tiesības – Jūs varat apmeklēt pirmo nodarbību un tad apmaksāt kursu;
 • elastīga apmaksas sistēma – varat kursus apmaksāt 2 daļās + iespējama atlaide;
 • kvalificēti pasniedzēji – kas nesaprasto izskaidros arī latviešu (krievu) valodā;
 • nodarbību laiku organizējam ievērojot Jūsu vēlmes;
 • visi pasniedzēji ir stažējušies ārzemēs;
 • nodarbības notiek pilsētas centrā;
 • kursu beidzējiem tiks izsniegts sertifikāts.

Norvēģu valodas kursi iesācējiem, 1.līmenis – 3 mēn., 2 reizes nedeļā; cena 2.82 Ls akadēmiska stunda
Norvēģu valodas kursi ar priekšzināšanām, 2. līmenis

Ko Jūs iegūsiet no apmācībām:
Jūs varēsiet apgūt runāšanu norvēģu valodā un gramatiku, kas nepieciešams izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai, saziņai un darba meklējumiem. Apmācību procesā Jūs varēsiet apgūt pamatzināšanas par norvēģu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām, apgūt turpmāk nepieciešamās profesionālās leksikas minimumu, lai palielinātu konkurences spējas darba tirgū. Iemācīsieties sastādīt CV (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli norvēģu valodā. Apgūstot norvēģu valodu, Jūs varēsiet paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību, lietot norvēģu valodu informācijas iegūšanai.

Apmācību materiāli bezmaksas.
Mācību laiku sākumu lūgums saskaņot pa tālr. 67286284, 29225701 vai e-pasts: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

   

Datorgrafiķis

Datorgrafiķa apmācības ar praksi reklāmas aģentūras tipografijā.
Pec kursa noklausīšanas izsniedzam apliecību. Kursa ilgums 40 st.
Darba iespējas:
Datorgrafiķis var strādāt gan uzņēmumos, kas nodarbojas ar dizaina un vizuālo materiālu izgatavošanu pēc pasūtījuma, gan lielajos uzņēmumos, kam nepieciešams nodrošināt dažādus vizuālos materiālus savām vajadzībām, gan arī kā pašnodarbinātais, slēdzot līgumus ar pasūtītājiem individuāli.

Apmācību materiāli bezmaksas.
Mācību laiku sākumu lūgums saskaņot pa tālr. 67286284, 29225701 vai e-pasts: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Мы предлагаем обучение английскому языку:

Английский язык - это не цель, а средство достижения цели
Английский язык – это не фитнес, чтобы заниматься регулярно и поддерживать себя в форме. Язык нужно использовать - в работе, общении, на отдыхе и развлечении.
Общеязыковая программа изучения английского языка  разработана исходя из существующей в современном мире острой необходимости владеть английским языком,  языком международного общения. Для того, чтобы Вы достаточно быстро и качественно его изучили, мы предлагаем Вам специализированную программу
Для кого разработана общеязыковая программа?
Общеязыковая  программа разработана для людей, которые при изучении английского языка видят перед собой долгосрочные цели. Если Вы недостаточно располагаете временем, но английский необходим Вам для бизнеса, общения с партнерами или друзьями за границей, если Вы планируете посетить англоязычную страну и чувствовать себя уверенно, общеязыковая  программа поможет Вам  овладеть  навыками устной, письменной речи, понимания текста и аудирования.
Наши преимущества:

 • маленькие группы по 6-8 человек - вы гарантировано получаете индивидуальный подход;
 • действительно качественные занятия - вы за 5 месяцев изучите то, что в другом месте займет целый год;
 • право первого занятия - вы сможете попробовать прежде, чем платить деньги;
 • гибкая система оплаты - возможность оплатить курс двумя частями + система скидок;
 • великолепные преподаватели говорят с вами на одном языке - объяснения на латышском (русском) и английском языке;
 • время занятий с учетом пожеланий студентов;
 • все преподаватели прошли стажировку за границей;
 • занятия проходят в центре города.

К каждому обучающемуся – индивидуальный подход.
Материалы для обучения выдаются бесплатно.

Для согласования времени начала занятий, просьба обращаться в офис по телефону – 67286284 или 29225701, э-почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

   

Страница 1 из 2

Pieteikties


Joomla : Darba Vide

 

NRJ Reklāma